Raplamaa ja Läänemaa moodustavad ühise Digikonna.

Digikond on Raplamaa ja Läänemaa omavalitsuste ühine algatus, mis loodi selleks, et kõikidel kodudel ja ettevõtetel oleks võimalus liituda valguskaabliga, mille kaudu jõuavad majja ülikiire internetiühendus, televisiooni- ja telefoniteenused ning mitmeid teised kaasaegsed teenused.

Digikonna ettevalmistava projekti käigus selgitatakse välja elanike ja ettevõtete vajadused tänapäevase lairibaühenduse järele. Samuti selgitatakse välja sideettevõtete plaanid valguskaablivõrkude rajamiseks ning planeeritakse kaasaegsed võrgud turutõrke piirkondadesse.

Digikonna projektiga on liitunud kõik Raplamaa omavalitsused, Põhja-Läänemaa omavalitused ning Türi ja Väätsa vallad Järvamaalt. Projekti juhivad Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Läänemaa Omavalitsuste Liit.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Margus Jaanson: “Tänasel päeval puudub kaasaegse internetipüsiühenduse kasutamise võimalus Raplamaa hajaasustusega piirkondades ning on teada, et sideettevõtjad seda ärilistel alustel ehitama ei hakka.
Kiire ja stabiilne lairibaühendus on tänapäeval vajalik nii ettevõtluses kui inimeste igapäevases elukorralduses, mis võimaldaks elukohaks maapiirkonda valida. Ilma kaasaegse digitaristuta ei ole juba praegu võimalik tegeleda ettevõtlusega, haridust omandada ega osaleda kodanikuna infoühiskonnas. Tulevikus liigub järjest rohkem teenuseid internetti ning aina kasvavad andmesidemahud nõuavad kiiret ja stabiilset ühendust.
Raplamaa omavalitsused soovivad kaotada digilõhe linna ja maa vahel, mis praegu jätab maapiirkonna elanikud kehvemasse olukorda. Digikonna projekti elluviimisel saavad maapiirkonnad kasutada samu teenuseid nagu linna kortermajade elanikud.“

Läänemaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Deiw Rahumägi: “Läänemaa on hõredalt asutatud maakond, kus elavad ja tegutsevad toimekad inimesed ja ettevõtted. Selleks, et maakond saaks pidevalt areneda vajame paremaid internetiühendusi, kui täna sideettevõtjad õhu kaudu meile pakkuda suudavad. Olgu see kaugtöö, haridus, turvalisus, tervishoid, sotsiaalteenuste tugi, meelelahutus või “nutimaja” lahendus – kõik vajavad järjest suurema läbilaskevõimega lairibaühendust.
Selleks, et Läänemaa elanikud ja ettevõtted saaksid osa kõikidest infoühiskonna hüvedest, peab valguskaabel jõudma tulevikus igasse Läänemaa majja.“

Digikonna projekti teostava Topest OÜ esindaja Olav Harjo sõnul tuleb aktiivselt panustad maa ja linna vahel oleva digilõhe hävitamisse. „Ei saa jääda ootama ja lootma, et sideettevõtjad ehk kunagi tulevad ja missioonitundest ühendavad maapiirkondade majad kaasaegsete ühendustega. Seda ei juhtu, kuna see ei ole neile majanduslikult tasuv. Ainult riigi ja omavalitsuste toel ning aktiivsete inimeste kaasamisel on võimalik viia valguskaabliühendused maapiirkonnas olevate majadeni.“

Digikond on sõsarprojekt DigiMaale Harjumaal ja DigiTeele Pärnumaal.

Share This