Digikonna eesmärk on anda kõigile kodudele ja ettevõttetele võimalus liituda soodsalt valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid ning mitmeid teisi kaasaegseid lisateenuseid.

Digikonna projekt sai alguse juunis, kui Raplamaa ja Läänemaa omavalitsused leppisid ühiselt kokku Digikonna moodustamises. Kohe alguses liitusid projektiga Järva maakonnast Türi ja Väätsa vald. Augusti keskel kogunesid ka teiste Järvamaa omavalitsuste esindajad ning ühiselt otsustati liituda Digikonnaga. Terve Järvamaa liitumisega Digikonnaga saab sellest kolme maakonna ühine ettevõtmine, mis on omataoline terves Eestis.

Digikonna projekti juhivad ühiselt Järvamaa Omavalitsuste Liit, Läänemaa Omavalitsuste Liit ja Raplamaa Omavalitsuste Liit, projekti teostab Topest OÜ.

Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Pipi-Liis Siemann: „Kaasaegsed ühendused on vajalikud nii piirkonna elanikele kui ettevõtetele. Paraku suurema osani Järvamaa territooriumist tänapäevased lairibavõrgud veel ei ulatu. Selleks, et kõik piirkonna ettevõtted ja elanikud saaksid osa infoühiskonna hüvedest, otsustasime liituda Digikonnaga.“

Topest OÜ esindaja ja Digikonna projektijuht Olav Harjo: “Digikond aitab kõikidel Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa kodudel ja ettevõtetel osa saada nendest teenustest, mida sideettevõtjad täna üksnes suurlinnade kortermajades või ärihoonetes pakuvad. Oleme veendunud, et ainult valguskaabliühendus suudab rahuldada andmeedastuse vajadusi täna ja tulevikus. Digikonna toel on kõigil majadel võimalik liituda valguskaabliga.”

Digikonna projektiga saab tutvuda ja lairibaühenduse saamiseks sooviavalduse esitada käesoleval veebilehel.

Digikond www.digikond.ee

Share This