Lääne maakonna kiire interneti projekt Digikond on külmutatud, Lõuna-Läänemaad hõlmav Digitee tõmbas aga üldse juhtme seinast välja, põlistades Telia monopoli.

Alles septembri algul oli Digikonna projektijuht Olav Harjo väge täis ja ütles, et nn viimase miili ehitamine võib hakata järgmisel kevadel. „See on suur projekt, kolme maakonda hõlmav, ühe aastaga ei jõua seda valmis ehitada, kas võtab kaks või kolm aastat, ei oska öelda,” rääkis Harjo toona Tre Raadios. Paar kuud hiljem oli aga olukord tundmatuseni muutunud.

Neljapäeval ütles Olav Harjo Lääne Elule, et tema hinnangul on kogu lairiba teema poliitiliseks läinud ja seetõttu teeb ta selle valdkonnaga lõpparve. Liialt politiseerituks on see aga läinud minister Urve Palo meelemuutuse tõttu.

Minister tegi kannapöörde

Oktoobri viimasel nädalal tegi ettevõtlus- ja kommunikatsiooniminister sotsiaaldemokraat Urve Palo ootamatu kannapöörde ja teatas, et omavalitsuste poolt lairibaühenduse soovijate kaardistamine mitmes maakonnas on äratanud huvi ka suurfirmades ning selle tõttu on ta otsustanud valitsuse plaani muuta.

Varem oli valitsus lubanud kaheks järgmiseks aastaks 20 miljonit eurot toetust niinimetatud viimase miili valmisehitamiseks sellistele maakonnaülestele omavalitsuste projektidele nagu Lääne, Rapla ja Järva maakonda hõlmav Digikond ning Pärnu maakonda kattev Digitee, aga nüüd plaanitakse see toetusraha anda hoopis ühele suurettevõttele.
„Minister Palo on öelnud, et riik hakkab toetama ainult „valgetel aladel” lairibavõrgu ehitust,” nentis Harjo. Ta selgitas, et „valge ala” tähistab piirkonda, kus puudub vähemalt 30 Mbit/s internetiühendus ning kuhu sideettevõtjal pole kavas lairibavõrku kolme aasta jooksul rajada.

Seega saavad riigitoetusel rajatavale valguskaablile loota ainult need, kellele praegu üldse mingit sidekaablit majja ei tule ning kes ei asu ka sellises piirkonnas, kuhu võiks sideettevõtjal tekkida kolme aasta jooksul mõte oma võrku rajama hakata.

„Telia võrgupiirkonda kindlasti riigi toetatud valguskaablivõrku ei tule,” nentis Harjo.

Loe edasi “Lääne Elust”

Autor: Urmas Lauri

Share This